Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb. (PDF)

1. Oficiální název

Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a,
779 00 Olomouc

Základní účel zřízení - Poskytování ústavní výchovy a vzdělávání, naplňování potřeb a zájmů dětí od 3 do 18 let.

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování, výchova, pořádání vzdělávacích, kulturních, zájmových a poznávacích akcí

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • pedagogický úsek
 • ekonomicko - správní úsek
 • Školní jídelna

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
  Priessnitzova 405,
  790 03 Jeseník - lázně

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
  Priessnitzova 405,
  790 03 Jeseník - lázně

 • 4.3 Konzultační hodiny pro rodiče

  pondělí - pátek 
  12:30-14:30 hod

 • 4.4 Telefonní čísla

  Telefon: +420 584 401 116, +420 702 017 429 ( ústředna)

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.detskydomov-jesenik.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405
  Priessnitzova 405,
  790 03 Jeseník - lázně

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  reditel.ddjesenik@seznam.cz

 • 4.8 Datová schránka

  sz9sgs4

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 2136841/0100

6. IČO

60045086

7. DIČ

CZ60045086

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: socialni.ddjesenik@seznam.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): sz9sgs4

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405, Priessnitzova 405, 790 03 Jeseník - lázně

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

V současné době Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405 neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2022 nebyly žádné informace požadovány.