Pomáháme dětem bez rodinného
zázemí prožít veselejší dětství


O nás

Náš Dětský domov má 4 rodinné skupiny. Kapacita skupin je 6 - 8 dětí ve věku od 3 do 18 let. 

Mezi naše hlavní cíle patří:

  • Začlenit děti z Dětského domova mezi děti z běžných rodin
  • Alespoň částečně nahradit rodinné prostředí a výchovu
  • Umožnit dětem poznání a pochopení běžného života
  • Probouzet a rozšiřovat jejich zájmy

https://www.olkraj.cz/index.php

 

Sponzoři